You are here

VVOB Cambodja richt zich op het versterken van de initiële lerarenopleidingen en de professionalisering van leerkrachten lager en secundair onderwijs, voornamelijk wat wiskunde, gender-responsief onderwijs en effectief klasmanagement betreft. Dit gebeurt momenteel met financiering van DGD en de EU en wordt in de toekomst mogelijks uitgebreid met financiering van UNESCO, USAID en/of GPE.

 

Voor versterking van ons team, dat opereert vanuit het VVOB-kantoor in Phnom Penh met een veldkantoor in Battambang, zijn we op zoek naar een onderwijsadviseur lerarenopleiding lager onderwijs en school leiderschap.

Opdracht

Als onderwijsadviseur begeleid je professionaliseringstrajecten voor lerarenopleiders en schoolleiders aan de instituten voor lerarenopleiding voor lager en lager secundair onderwijs. Dit doe je samen met het VVOB-team en in nauw overleg met het Ministerie van Onderwijs en de lokale operationele partners. In het bijzonder verleen je steun en technisch advies rond gender-responsief onderwijs, professionalisering van lerarenopleiders en schoolleiders en stage binnen de lerarenopleiding. Dit doe je in de context van een nationale hervorming van de lerarenopleidingen (van 2 naar 4 jaar opleiding).

Daarnaast neem je een trekkende rol op wat betreft planning, monitoring en evaluatie van, en communicatie over, de werking van VVOB Cambodja.

Takenpakket

 • Je ondersteunt het VVOB-team in planning, budgettering, uitvoering, monitoring en evaluatie van de onderwijsprogramma’s;
 • Je verleent advies over, ontwerpt en begeleidt professionele vorming rond gender-responsief onderwijs, professionalisering van lerarenopleiders en schoolleiders en stages binnen de lerarenopleiding in functie van de lokale middelen, noden en context;
 • Je verleent advies over, ontwerpt en beheert het monitoring- en evaluatiesysteem van de programma’s;
 • Je bouwt een duurzame relatie uit met de strategische en operationele partners en andere
 • Je netwerkt met andere relevante organisaties en streeft synergie, samenwerking, uitwisseling en inkomstendiversificatie na;
 • Je selecteert externe bronnen van expertise, zowel binnen de ASEAN-regio als daarbuiten, en begeleidt een proces van kennisverwerving en verandering bij operationele partners;
 • Je vervult vanuit je functie in Cambodja een brugfunctie naar Vlaanderen waarbij je communiceert met Vlaamse partners en stakeholders;
 • Je ondersteunt de stageverantwoordelijke bij de begeleiding van Vlaamse stagiairs tijdens hun stage in Cambodjaanse scholen;
 • Je draagt bij tot het in kaart brengen van de leerervaringen van het programma naar de hele organisatie;
 • Je begeleidt interne leertrajecten voor het VVOB-team;
 • Je schrijft, verzamelt en doet de redactie van informatie voor de communicatie-instrumenten van het programma en VVOB;
 • Je publiceert op en onderhoudt de VVOB Cambodia website, Facebook-pagina en YouTube-kanaal;
 • Je werkt mee aan de formulering van nieuwe programma’s en projecten.

Profiel

Essentieel

 • Je hebt een relevant masterdiploma;
 • Je hebt minimum twee jaar werkervaring in het Zuiden, bij voorkeur in Azië;
 • Je hebt enkele jaren ervaring in het opzetten en begeleiden van professionaliseringstrajecten van leraren, lerarenopleiders en schoolleiders;
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van educatief materiaal;
 • Je hebt kennis van of ervaring met gelijke kansen en gender mainstreaming, bij voorkeur binnen het onderwijs;
 • Je hebt enkele jaren ervaring met het plannen, monitoren en evalueren van projecten en programma’s, bij voorkeur in de ontwikkelingssamenwerking; Ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes en data-analyse is een pluspunt;
 • Je hebt ervaring met veranderingsprocessen op organisatorisch of institutioneel niveau en/of institutionele capaciteitsopbouw;
 • Je beheerst het Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent bereid tot regelmatige verplaatsingen binnen Cambodja.

Competenties

VVOB Kerncompetenties:

 • Resultaatsgerichtheid
 • Samenwerking
 • Continue leren en verbeteren

Functie specifieke competenties:

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid & luistervaardigheid
 • 360° empathie
 • Betrouwbaarheid
 • Creativiteit
 • Probleemanalyse en –synthese

Wij bieden jou

 • De kans om via jouw inzet bij te dragen aan een betere toekomst voor vele kinderen;
 • Een dynamische en motiverende werkomgeving in een internationale context;
 • Een boeiende en afwisselende job met veel verantwoordelijkheid;
 • Opleidingsmogelijkheden;
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: salaris volgens weddeschaal A111 (Vlaamse overheid); hospitalisatieverzekering, een jaarlijks vliegticket voor het hele gezin, tegemoetkoming in huisvesting en onderwijs van de kinderen.

Startdatum

Zo snel mogelijk

Locatie

Phnom Penh, Cambodja

Procedure

Bij interesse in deze functie worden je CV en uitgebreide motivatiebrief uiterlijk op dinsdag 18 december verwacht bij Lotte.vdeeckhout@vvob.be.

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Line.Kuppens@vvob.be

 

VVOB voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.